Pierwotniaki (Protazoa)
Są to organizmy zwierzęce, przeważnie mikroskopijnej wielkości. Ciało ich odpowiada swą budową pojedyńczej komórce - jednokomórkowce. Stanowi grudkę plazmy z zawartymi w niej organellami, odpowiadającymi często swą funkcją narządom zwierząt wielokomórkowych. Organizmy te żyją w środowisku wodnym.

TYP: Wiciowce (Mastigophora)

charakteryzują się:
- kształtem ciała, zazwyczaj podłużne dzięki otaczającej ich ciało pellikuli
- posiadają wici dzięki, którym mogą się poruszać( niektóre z pasożytniczych utraciły wici)
- niektóre gatunki wytwarzają pancerzyki pełniące funkcję ochronną
wsród wiciowców wyrózniamy następujące gromady:

GROMAGA: Wiciowce roślinne (Phytomastigophora)

Przykładem wiciowca roślinnego jest euglena zielona(euglena viridis). Wielkość jej ciała  to ok. 60u. Ciało pokryte jest cienką błoną zwaną pellikulą -  odpowiada ona za utrzymanie kształtu ciała ale jednocześnie pozwala na kurczenie się i ruchy robaczkowe (swiadczy to o elastyczności pellikuli).


Euglena na przodzie ciała posiada sprężyste wici pozwalające wykonywać ruchy wirowe. Na schemacie poniżej przedstawiono budowę wici. Zbudowane są one z pary nici podstawowych wnikających wgłąb ciała podstawowego oraz z 9 par nici bocznych. Schemat "b" przedstawia widok z mikroskopu elektronowego. Zaznaczona na schemacie dyneina to białko, które tak jak tubulina bierze udział w poruszaniu wici.
Euglena posiada jądro komórkowe o kształcie kulistym i budowie pęcherzykowatej, jego centralna część pod wpływem barwników barwi się co swiadczy o nagromadzeniu w tym miejscu chromatyny.
Ważną cechą budowy eugleny jest występujący u niej narząd wzroku tzw. STIGMA - czerwona plamka oczna, położona przy nasadzie wici. Stigma to organellum wykazujące dodatnią fototaksję. Gdybysmy umieścili euglenę w pojemniku szklanym i do jednej sciany naczynia przystawili źródło  światła a druga była by zaciemniona to eugleny zebrały by się przy oświetlonej części naczynia.
 SPOSÓB ODŻYWIANIA :
W ciele eugleny mogą występować chromatofory zawierające barwnik - chlorofil. Umożliwia on przeprowadzenie procesu fotosyntezy.
* pod wpływem światła z użyciem CO2 i H2O powstają węglowadan zwany u eugleny paramylem( zblizony budową do skrobi, gromadzący sie w postaci drobnych ziarenek) sprawia to, że jest ona organizmem samożywnym.
* w momęcie gdy e. nie ma dostępu do światła bądz gdy nie posiada chromoforów odżywia się cudzożywnie poprzez pobieranie gotowych subst. org.  na drodze osmozy przez pellikulę bądz za pomocą peristosomu - zagłebienie prowadzące do otworu gębowego pierwotniaka zwanego cytosomem. Na peristom pokarm dostaje się z prądami wody a następnie do cytosomu, potem do trafia do leżącego za nim zbiorniczka i stąd do plazmy eugleny. (wodniczki pokarmowe- służą niekiedy do transportowania pokarmu po ciele pierwotniaków).
Wodniczki tętniące są to odpowiednik narządu wydalania. Płyny zawierające produkty przemiany materii z zarodzi przenikaja do małych wodniczek a z nich dostają sie do wodniczki tętniącej wylewającej sie (ok 2x /min. ) przez zbiorniczek w przodzie ciała na zew. Regulują one roznież osmozę.
Euglena  rozmnaża się przez podział podłużny:

>>> podział rozpoczyna jądro dzieląc się mitotycznie
>>> następnie dzieli się całe ciało wzdłuż , począwszy od ciała podstawowego i wici aż do końca ciała.
>>> w ten sposób powstają 2 nowe osobniki - ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE

ŚRODOWISKO:  euglena występuje w zbiornikach wód słodkich , stałych , zawierających gnijące cząstki organiczne. Podwduje to tzw. "zakwit wody".

Do Phytomastigophora zaliczamy: Toczka (volvox glostaro) , moim zdaniem nie ma potzreby omawiania jego budowy dokładniej, jest to wiciowiec kolonijny, osoby szerzej interesujące się biologią odsyłam do literatury. Toczek wybiega poza poziom szkoły sredniej, więć go pomijam.


GROMAGA: Wiciowce zwierzęce Zoomastigophora
- odzywiają się jak heterotrofy
- nie posiadają plastydów
- nie występuje w ich budowie stigma
- posiadaja bardzo dobrze rozwinięte organella ruchu
- nie posiadają zorganizowanego cytosomu, pokarm pobierany na drodze pinocytozy lub fagocytozy przez pellikulę
- rozmnażanie poprzez pDo Phytomastigophora zaliczamy: Toczka (volvox glostaro) , moim zdaniem nie ma potzreby omawiania jego budowy dokładniej, jest to wiciowiec kolonijny, osoby szerzej interesujące się biologią odsyłam do literatury. Toczek wybiega poza poziom szkoły sredniej więć go pomijam.odział podłużny, niektóre gatunki rozm. się płciowo

RZĄD: Kinetoplastida

Organizmy te charakteryzuja się posiadaniem bogatego w DNA organellum - KINETOPLASTU( wyspecjalizowane mitochondrium). Do poruszania służy im 1 lub 2 nici wzmocnione u podstawy pałeczką Jądro pojedyńcze, pęcherzykowatez wyraźnym jąderkiem. Ciało kształtu woreczowato spłaszconego z charakterystyczną u niektórych gatunków błoną falującą.
Przykładem kinetoplastida jest świdrowiec koński zaprezentowany na poniższym schemacie:Świdrowiec ten pasożytuje w osoczu krwi koni , osłów, mułów. Występuje generalnie w klimatach ciepłychw Europie rzadko występuje. Dobrze uwidoczniony aparat ruchu(wić i błona falująca). Pokarm pobiera cała pow. ciała.

Inne rzędy Zoomastigophora nie będą omawiane, zainteresowanych odsyłam do literatury.

nie sprawdzałęm ortografi przepraszam:)!!!!

STRONA GŁÓWNA

© 2007 Mattilub