Układ pokarmowy
STRONA GŁÓWNA - powrót

Jama ustna :

  składa się z:

-         przedsioneka jamy ustnej (czyli miejsce pomiędzy wargami a zębami)

-         jamy ustnej właściwej  

-         cieśni gardzieli ( łączy ona jamę ustną z gardłem)

-         języczka podniebiennego, czyli podniebienie miękkie

 jamę ustną wyścieła nabłonek wielowarstwowy płaski 

Wargi są to płaty mięsniówki od zewnatrz okryte skóra a od wewnątrz błoną śluzową. Przedłużeniem warg jest policzek, tworzy on ściane boczna jamy ustnej, zbudowany jest on z 4 warstw:

- skóry        -  mięśni     - gruczołów policzkowych    - błony śluzowej( która na krawędzi zębodołowej przechodzi w dziąsła)

od góry jama ustna ograniczona jest po przez podniebienie twarde, które przechodzi w podniebienie miękkie tzw. śluzowo- mięśniowy fałd oddzielający jame ustną od gardłowej (jama gardłowa- patrz układ oddechowy). Na bocznych ścianach gardła podniebienie miękkie przechodzi w:

- łuki podniebienno gardłowy

- łuki podniebienno - językowy

przestrzeń między tymi łukami to zatoka migdałkowa w niej znajdują się migdały podniebienne.GRUCZOŁY ŚLINOWE (ślinianki)

                                                                            Ślinianka przyuszna
-    leży na zewnętrznej powierzchni mięśnia żwacza
-    jest największą
-    jej przewód uchodzi do przedsionka jamy ustnej na wysokości drugiego zęba trzonowego

Ślinianka podżuchwowa
-    leży w okolicy podżuchwowej
-    produkuje wydzielinę surowiczno – ślinową
-    jej przewód uchodzi w okolicach dolnej części jeżyka
 Ślinianka podjęzykowa
-    najmniejsza ze ślinianek
-    leży pod błona śluzową okolic podjęzykowych
-    składa się z kilku zrazików mających oddzielne przewody wyprowadzające   tzw. PRZEWODY MNIEJSZE
-    przednia część ślinianki stanowi GRUCZOŁ GŁÓWNY którego odchodzi PRZEWÓD WIEKSZY

JĘZYK:
jest to fałd mięsniówki pokryty błona śluzową, dzieli się na:
 >  trzon       >  grzbiet     >  koniec języka
na grzbiecie języka wystepuja 4 rodzaje brodawek zbudowanej z tkanki łacznej:

1. brodawki nitkowate:
są one najmniejsze i najliczniejsze pokrywają przednią część języka

  2. brodawki liściaste:

  zlokalizowane po bokach języka, o kształcie pionowych fałdów błony sluzowej, dośc liczne3. brodawki grzybowate
pokrywają koniuszek języka, są większe od nitkowatych


4.  brodawki okolone
największe z brodawek, łatwo je zidentyfikować, znajduja się na tylniej częsci języka układają się w charakterystyczny kształt litery V

                             
Funkcja brodawek
mechaniczna, biora udział w rozcieraniu pokarmu

zmysłowa umożliwiaja określenie smaku  -  
funkcja ta jest możliwa dzięki obecności KUBKÓW SMAKOWYCH występujących we wszystkich rodzajach brodawek z wyłączeniem nitkowatych
ZĘBY:
osadzone sa w kości szczęki i żuchwy. W żębodole umieszczone za pomoca korzenia, który z zębodołem łączy ozębna t.j. błana łącznotkankowa.
Budowa zęba - patrz rysunek obok.
Rodzaje zębów:
SIEKACZE maja korone w kształcie dłuta, służą do odgryzania części pokarmu.
KŁY korona w kształcie stożka zakończona ostrym szczytem.
PRZEDTRZONOWE służą do żucia posiadają 2 guzki na swojej powierchni.
TRZONOWE posiadają 4-5 guzków, służą do mieżdżenia pokarmu.
Układ żębów w dorosłego człowieka:
3|2|1|2 ||| 2|1|2|3
3|2|1|2 ||| 2|1|2|3
(3 trzonowe, 2 przedtrzonowe, 1 kieł, 2 siekacze)

GARDŁO --> patrz ukłąd oddechowy

PRZEŁYK
składa się z trzech części: szyjnej, piersiowej i brzusznej, ściany zbudowane z błony sluzowej(nabłonek wielowarstwowy płaski), obecne podłuzne fałdy. Pod błoną śluzową znajduje się tkanka podśluzowa w niej są gruczoły sluzowe przełykowe. Pod tą tkanką znajduje się warstwa mięśniówki gładkiej (u człowieka!!!), dzięki warstwie mięsni w przełyku może zachodzić mechaniczne urabianie i przesówanie kęsów pokarmu. Przesówanie pokarmu to czynność odruchowa!.

ŻOŁĄDEK:
  jest to workowate rozszerzenie układu pokarmowego, możemy wyróznić w nim 3 części.
część wpustowa posiada gruczoły wpustowe tylko typu surowiczego
część denna zawiera gruczoły denne, w niej to wyrózniamy 2 rodzaje komórek wydzielniczych: głowne i okładzinowe
część oddźwiernikowa posiadająca gr. oddźwiernikowe, nie posiada ona komórek okładzinowych, sa obecne tylko komórki główne.

KOMÓRKI WYDZIELNICZE ZOŁĄDKA:
1) głowne - wytwarzają pepsynę
2) okładzinowe - wytwarzają HCl
wydzielina obu rodzajów komórek tworzy tzw. SOK ZOŁĄDKOWY

Śluzówka zołądka tworzy sluz, który jest odporny na działanie HCl (charakterystyka tego zabezpieczenia zostanie dokłądniej opisana w przyszłości)


Jelito cienkie składa się z 3 odcinków:
1- dwunastnica    2- jelito czcze  3- jelito krete

DWUNASTNICA:
nie będę dokładnie opisywał jej położenia ponieważ takie informacje nie są szczególnie istotne na egzaminach, natomiast dobrze jest to widoczne na schemacie ukazujacym cały układ pokarmowy.

W świetle dwunastnicy znajduja się brodawki mniejsza i większa. Na pierwszej znajduje się ujście przewodu trzustkowego dodatkowego. Na większej przewodu żółciowego i przewodu trzustkowego głównego.
Gruczoły trawienne wydzielają do 12stnicy sok jelitowy.
JELITO CZCZE I KRETE
nie ma widocznej granicy miedzy nimi, w jelicie czczym obficie wystepuja kosmki jelitowe, są one bardzo skręcone maja mniejszą średnicę od 12stnicy.

Jelito grube składa sie z : jelita ślepego, okręznicy i odbytnicy.

JELITO ŚLEPE:
lezy po prawej stronie(w dole biodrowym) ślepo zakonczony workowaty "uchyłek". Uchodzi do niego jelito krete, które posiada zastawkę kretniczo- katniczą , której zadaniem jest niepozwalanie na cofanie sie treści pokarmowej do jelita cienkiego!.
W nim znajduje się ujście wyrostka robaczkowego - nie bierze on udziału w trawieniu.


OKRĘŻNICA:

składa się z 3 części:  wstępującej, poprzecznej i zstępujacej, żadnych ciekawostek w budowie.

ODBYTNICA:
  stanowi przedłużenie esicy, konczy się odbytem.
Znajdują sie w niej 2 rodzaje mięśni:
1. Zwieracz wewnetrzny odbytu
2. Zwieracz zewnetrzny odbytu
zbudowane z tkanki poprzecznie prązkowanej - ZALEŻNEJ OD WOLI CZŁOWIEKA.
Funkcja jelita grubego jest wchłanianie czyli resorpcja zwrotna wody, formowanie kału, wydalanie niestrawionych resztek pokarmu.
W bańce odbytu znajdują się bakterie, które mają mozliwość rozkłądania celulozy do glukozy, oraz syntezy witamin z gr. B i K.

ciag dalszy nastąpi.........autor: Matti

Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autorajest zabronione.

przedstawione schematy pochodzą z podręczników wyd. WSIP dla szkół średnich, oraz z Anatomi i fizjologi człowieka P. Hosera

STRONA STARTOWA                                STRONA GŁÓWNA
© 2007 Mattilub