Układ pokarmowy - test
poziom testu określiłbym jako rozszerzony, autor Matti . Tekst jest objety prawami autorskimi, zabrania się kopiowania,edytowania oraz używania go bez zgody autora.
na maturze dość często pojawiają się pytania dotyczące tego układu dlatego radziłbym przejrzeć, gdybyś zauważył jakieś błędy napisz o nich do mnie:)
schemat 1: Układ pokarmowy człowieka, droga pokarmu od pobrania do wydalenia


Zad.1. (0-8 pkt.)
Na schemacie 1 przedstawiono układ pokarmowy człowieka, nazwij części układu oznaczone literami ABCD, podaj jedną pełnioną przez nie funkcję.
A- .................................. - ......................................................................
B- .................................. - .......................................................................
C- .................................. - .......................................................................
D- .................................. - .......................................................................
Zad.2.  (0-2 pkt.)
Podaj dokładne miejsce ujścia przewodów wyprowadzających, elementów układu pokarmowego, oznaczonych literami  B i C.                               Odp. .....................................................................................................

Zad.3.  (0-3 pkt.)
Zwierzęta posiadają żołądki o różnej budowie, generalnie dzielimy je na proste i złożone oraz na jedno- i wielokomorowe.
Jakiego typu żołądek występuje u :
człowieka : ........................................................................
krowy : .............................................................................
odpowiedź uzasadnij: ..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Zad.4.  (0- 4 pkt.)
Jama ustna to pierwszy etap obróbki pokarmu. Do niej uchodzą ważne gruczoły zwane śliniankami, wyróżniamy następujące slinianki:
podjęzykowa ..................
podżuchwowa .................
przyusznica .....................
a)Slinianki pełnią funkcję wydzielniczą, i z tego względu dzielimy je na surowiczo- śluzowe, surowicze i śluzowe, w miejscach wykropkowanych, określ jakiego typu są wymienione ślinianki.
b) Która ze ślinianek jest gruczołem złożonym?  ....................................

Zad.5.  (0-8 pkt.)
 Schemat przedstawia proces trawienia w przewodzie pokarmowym człowieka. Odpowiedz na poniższe pytania:
(maksymalna liczba poprawnych odpowiedzi w pytaniach testowych to 2).

a) Do jakiej grupy związków należy amylaza ślinowa?
A. cukry   B. białka  C. enzymy   D. tłuszcze złożone  E. witaminy
b) Skrobia i glikogen są:
A. substancjami egzogennymi    B. substancjami w skład cząsteczek, których wchodzi węgiel 
C. cukrami                              D. substancjami niepotrzebnymi organizmom żywym do prawidłowego funkcjonowania
c) trawienie skrobi przez amylazę ślinową zachodzi w:
A. jamie ustnej    B. przełyku    C. dwunastnicy    D odbycie
d) amylazy są substancjami trawiącymi  :
A. sole mineralne       B. tłuszcze       C. witaminy      D.węglowodany
e) cukrem prostym jest:
A. glikogen       B. glukoza       C. fruktoza      D. sacharoza
odpowiedz uzasadnij: .............................................................................................................................
f) Określ w jakim odcinku układu pokarmowego następuje trawienie z udziałem amylazy trzustkowej?
.............................................................................................

Zad. 6.  (0-2 pkt.)
Wyjaśnij na czym polega funkcja wątroby, podaj jeden argument dlaczego wątroba alkoholików może być w złym stanie:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

Zad.7.   (0-1pkt.)
W jaki sposób substancje trafiają z układu pokarmowego (za pomocą czego są transportowane) do wątroby ?
...........................................................................................................................................................................

Zad.8.   (0-2 pkt.)
Który odcinek układu pokarmowego możemy nazwać "skrzyżowaniem" dróg pokarmowej i oddechowej? (odpowiedź krótko uzasadnij).
....................................................................................................................................................................................

Zad. 9.    (0-1 pkt.)
Jaka funkcja jelita grubego pozwala na stosowanie leków drogą doodbytniczą ( tzw. czopków)?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Zad. 10.   (0-5 pkt.)
W żołądku wystepuje pH  kwaśne- dzięki HCl, w dwunastnicy jest ono  zaś zasadowe. Odpowiedz na poniższe pytania:
a) przez jakie komórki wydzielany jest HCl?
   A. okładzinowe   B. komórki główne
b) Czy w częśći odźwiernikowej występują komórki okładzinowe?
A. TAK   B. NIE
c) w jaki sposób ściana żołądka jest zabezpieczona, przed strawieniem przez  HCl? 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
d) Jaką funkcję pełni tak ogromna różnica pH między żołądkiem a dwunastnicą?
..................................................................................................................................................................................


Jeżeli masz problem w rozwiązaniu testu zajrzyj TUTAJ ,  odpowiedzi do testy dostępne u autora.

Aby test został zaliczony musisz uzyskać conajmniej 30% odpowiedzi poprawnych, ocena dostateczna(3) od 60% poprawnych odpowiedzi.

Strona głowna

http://www.logbia.republika.pl

© 2007 Mattilub