Wykrywanie katalazy w peroksysomach z bulw ziemniaka

PRZEBIEG:                          Doświadczenie przedstawiam w punktach, które trzeba po kolei wykonywać:

1) Obrać i umyć jeden mały ziemniak.

                                              2) Zetrzeć ziemniaka na tartce i odcisnąć otrzymaną masę przez gazę
                - zebrany sok rozlać do dwóch próbówek.
                   3) Jedną probówke ogrzewać nad palnikiem aż do
                           zagotowania sie soku - pozostawić do wystudzenia.
                                                            4)Do obu probówek dodać po ok. 2 ml  nadtlenku wodoru (wody utlenionej).

                              Jakie różnice zaobserwowałeś w reakcji?

    WYJAŚNIENIE:                      Katalaza katalizuje rozkład nadtlenku wodoru znajdującego sie w wodzie utlenionej
                                                  na wodę i tlen. W probówce, w której po dodaniu wody utlenionej obserwujemy
          obfite wydzielanie się pęcherzyków gazu jest katalaza.

               Pytania do doświadczenia:
              1) W której probówce znajduje się czynna katalaza?
                                    2) Jaki gaz wydziela się z probówki  zawierającej czynną katalazę?

               Co jeszcze warto wiedzieć:

>>>Co to jest katalaza:

                                          Katalaza - enzym z grupy oksydoreduktaz katalizujący proces rozkładu nadtlenku wodoru                                                do wody i tlenu. Otrzymana po raz pierwszy w postaci krystalicznej w 1937 roku przez J.B.                                              Sumnera. Znaczne jej ilości występują w komórkach zwierzęcych np. w wątrobie, nerce,                                                  leukocytach i erytrocytach (krwinkach czerwonych), w bakteriach tlenowych oraz w                                                          peroksysomach komórek roślinnych fotosyntezujących.
                                           Jest bardzo aktywnym enzymem,któreg grupę prostetyczną stanowi hemina.

                                  
                        Schemat przedstawia budowę enzymu - katalazy.

             >>> Co to są peroksysomy?
                                            Są to organella otoczone jedną błoną , w ich wnetrzu znajdują się enzymy biorące udział  w                                                reakcjach utleniania związków organicznych, wykorzystując do tego tlen cząsteczkowy.                                                    Produktem wielu reakcji  jest szkodliwy nadtlenek wodoru. Zabezpieczeniem przed nim jest                                          obecny w peroksysomach enzym - KATALAZA rozkładający nadtlenek do wody i tlenu.

Bibliografia:
                                 Biologia cz. 1, t.1,  praca zbiorowa pod red. K. Spalika, wyd. WSiP, Warszawa 2002
Wikipedia:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Katalaza

 Strona głowna

Przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzej pracy, jej deformacja lub edycja bez zezwolenia autorajest zabronione.